VORES HUS er blevet til virkelighed

Stor donation fra lokal virksomhed sikrer finansieringen af “Vores Hus” i Vamdrup


Ejeren af Dansk Auto Logik A/S
donerer 5.735.000 kr. til Vamdrup Kino. Sammen med Kinos egne midler, støtte fra Kolding Kommune og Jens Holms Biblioteksfond, er finansieringen af byggeprojektet til knap 14 mio. kr nu på plads.

“Vores Hus” er arbejdstitlen på projektet og udover Vamdrup Kino, kommer det til at rumme Vamdrup Bibliotek, en multisal, foyer og mødelokaler.

Det er Kinogruppen, der står bag idéen om at skabe et nyt kulturtilbud centralt i Vamdrup. Gennem mere end fem år har gruppen, arbejdet for en udvidelse af biografen med det mål at skabe et nutidigt samlingssted med mangeartede kulturtilbud til hele Vamdrup by. Kino har gennem 10 år selv opsparet 900.000 kr. til formålet.

Med donationen på 5.735.000 kr. fra Bent O. Jørgensens Fond, der står bag Dansk Auto Logik A/S, bliver drømmeprojektet nu til virkelighed.

Kurt Rath, adm. direktør i Dansk Auto Logik A/S glæder sig over at kunne bidrage til et visionært projekt, som får stor betydning for det lokalområde, som virksomheden er en del af.
-Vi er ejet af en fond, som kan yde økonomisk støtte til blandt andet kulturelle og sociale projekter i de byer, hvor vi har etableret en afdeling af vores firma. Det har derfor været naturligt for os at arbejde sammen med Kinogruppen og kommunen om at sikre gennemførelse af dette visionære projekt i hjertet af Vamdrup by, siger Kurt Rath.
Dansk Auto Logik har ca. 200 medarbejdere ansat på hovedkontoret i Vamdrup. En stor del af de ansatte er bosiddende i eller tæt på arbejdspladsen. Med donationen har Dansk Auto Logik og fonden bag ønsket at støtte en ambitiøs udvikling af bylivet i Vamdrup og gøre byen endnu mere attraktiv til gavn for medarbejderne og deres familier.

Kinogruppen
, der gennem 39 år har stået for den daglige drift af Vamdrup Kino, oplever donationen som en tillidserklæring og et enormt skulderklap, der giver mod på at fortsætte det frivillige, ulønnede arbejde med at drive biograf og arrangere gode alsidige kulturtilbud i Vamdrup.
– Vi kan ikke få armene ned. Takket være denne meget generøse donation kan Vamdrup Kino nu endelig gøre sin fem år gamle vision om at udvide Vamdrup Kino til virkelighed og sammen med Vamdrup Bibliotek skabe et samlingspunkt for Vamdrups borgere og rige foreningsliv, siger formand for Vamdrup Kino Majbrit Petersen og fortsætter:
– Bent O. Jørgensens Fonds generøse donation er en gave til hele byen og takket være den, får alle Vamdrups borgere adgang til en bred vifte af kulturtilbud i velindrettede, handicapvenlige faciliteter i mange år fremover.
Vamdrup Bibliotek bliver en del af “Vores Hus”
 
Kolding Kommune har lige fra starten været meget positive over for Vamdrup Kinos udvidelsesplaner og har bidraget til at bane vejen for projektet. Kommunen har blandt andet opkøbt og nedrevet naboejendomme, anlagt det smukke Kinotorv og Byrådet har af flere omgange bevilget stor økonomisk støtte til projektet.
 
Et tæt samarbejde mellem Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek resulterede sidste år i et skitseforslag, som Kolding-tegnestuen Mejeriet står bag. Det tager udgangspunkt i Vamdrup Kinos eksisterende lokaler og i ønsket om at skabe et fleksibelt og multianvendeligt forsamlingssted, der kan rumme mange forskellige aktiviteter.
Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek har begge en kæmpebetydning for kulturlivet i byen og ved at flytte sammen i et fælles hus, er jeg ikke i tvivl om, at de to kulturinstitutioner sammen med en lang række lokale, engagerede foreninger, kommer til at skabe en mærkbar synergi til gavn for hele byen, siger borgmester Jørn Pedersen
 
Forventningen er, at første spadestik til byggeriet bliver taget i slutningen af 2021 og at indvielsen af “Vores Hus” sker i slutningen af 2022.

Ny responsive hjemmeside

Det er med stor glæde at vi nu kan vise vores nye hjemmeside frem.

Siden er responsive så den tilpasser sig Computer, tablet og mobiler.

VORES HUS, VAMDRUP

DEN GODE IDÉ 

“Vores Hus” i Vamdrup bliver byens og borgernes kuturhus. Huset bygges op om Vamdrup Kino, en lille biograf som i næsten 40 år har været drevet af 35 frivillige ildsjæle. 

VORES HUS

“Vores Hus” indeholder, biograf, mulitisal, bibliotek, foyer og mødelokaler. De to primære aktører i huset er Vamdrup Kino samt Vamdrup Bibliotek, som udgør basen for et hus der kan bruges af andre foreninger, og kan gøre det muligt at afholde arrangementer og aktiviteter i Vamdrup bymidte. På den måde skaber ”Vores Hus” grobund for nye møder og fællesskaber, rammer for vedvarende lokalt engagement og ikke mindst lige adgang for alle. ”Vores Hus” vil skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet. 

PROJEKTETS FYSISKE RAMMER 

Vamdrup Kino ligger centralt og synligt i Vamdrup på det nyanlagte Kinotorv – der allerede er forberedt til en udvidelse af bygningen. 

I dag rummer huset en velfungerende biografsal og en mindre foyer. Kino har årtiers erfaring i biografdrift og andre kulturtilbud og nyder stor goodwill i byen herfor. Med udvidelsen til projekt ’Vores Hus’ og den integrerede biblioteksfunktion kan omfanget og arten af kulturtilbud nu øges markant. 

Med nye møderum, multisal og kulturfoyer vil stedet blive et fleksibelt, multianvendeligt, handicapvenligt kultur- & foreningshus til glæde for alle byens borgere. 

DET OMFATTER PROJEKTET

’Vores Hus’ vil rumme biograf, kulturfoyer, multisal og kælder med depoter. 

Handicapvenlig adgang mellem etagerne sikres af en rummelig person- og vareelevator, der også sikrer en fleksibel arbejdsgang ved omskiftninger ifm. husets mangeartede aktiviteter. 

Der forudses en betydelig positiv synergieffekt ved bibliotekets integration i huset, væsentlig forøget åbningstid, mange nye aktiviteter og gensidig inspiration. 

ORGANISERING AF PROJEKTET OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE 

Med en alliance mellem en frivilligt drevet biograf og et kommunalt folkebibliotek som udgangspunkt har ”Vores Hus” et solidt fundament for lokal forankring og stabil drift. Vamdrup Kino nyder, som non-profit forening uden kommunal driftsstøtte, stor goodwill i lokalsamfundet og har frivillige fra mange samfunds- og aldersgrupper. 

Driften af huset skal organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kino, øvrige lokale foreninger samt biblioteket. I driften vil vi trække på det engagement og medejerskab, som Kino har garanteret i årtier samt på den stabilitet, kommunen sikrer. 

RELATIONEN TIL LOKALSAMFUNDET 

Både bibliotek og Kino har i dag god dialog med byens foreninger, hvoraf en lang række allerede er engagerede i arbejdet for det nye kulturhus – eksempelvis Byforum, KFUM Spejderne, Vamdrup Skakklub, Teatertruppen Vamdrup 83 og Kongeåens Marchforening. Biblioteket er i gang med at etablere et samarbejde med ungdomsskolen, Kino har allerede et velfungerende samarbejde med folkeskolerne, og daginstitutionerne har være involveret i en afklaring ift. nyindretning af lokalbiblioteket. Vamdrup Handelsforening og Byforum er gode samarbejdspartnere og vil blive involveret i den videre proces.

ET KULTURHUS

“Vores Hus” vil være et nyt fleksibelt kulturhus med bibliotek, biograf og en ny multisal, der kan udvide omfanget af kulturtilbud til Vamdrups borgere. 

En Kulturfoyer vil skabe rammerne for et nyt og moderne bibliotek, indrettet dels med permanente men også mobile reoler, som giver mulighed for en fleksibel brug af Kulturfoyeren. Med hyggelige siddepladser, mødesteder og børnehjørne vil biblioteket få nye, velfungerende rammer for en nutidig biblioteksfunktion. 

Med gode møderum og ny depotplads, er der også skabt optimale betingelser for de af byens foreninger, der vil komme til at bruge huset. 

En ny multisal kan skabe rammerne for flere kulturelle arrangemnter og aktiviteter. 

Flere film kan vises i huset, og mulitisalen og foyeren kan sammen skabe ramme om koncerter og andre gode kulturelle oplevelser.