Ny responsive hjemmeside

Det er med stor glæde at vi nu kan vise vores nye hjemmeside frem.

Siden er responsive så den tilpasser sig Computer, tablet og mobiler.

VORES HUS, VAMDRUP

Den gode idé

”Vores hus” i Vamdrup bliver borgernes og de lokale foreningers hus. Huset bygges op om Vamdrup Kino, en lille biograf som i næsten 40 år har været drevet af 35 frivillige ildsjæle.
Stedet omskabes til et kulturhus, som huser biograf, mødelokaler og et bibliotek integreret i multisal og et åbent foyer-område, som kan bruges af alle byens foreninger. På den måde skaber huset grobund for nye møder og fællesskaber, rammer for vedvarende lokalt engagement og ikke mindst lige adgang for alle, også handicappede og gangbesværede. ”Vores hus” vil skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet.

Projektets fysiske rammer

Vamdrup Kino ligger centralt og synligt i Vamdrup på det nyanlagte Kinotorv , der allerede er forberedt til en udvidelse af bygningen.
I dag rummer huset en velfungerende biografsal og en mindre foyer. Kino har årtiers erfaring i biografdrift og andre kulturtilbud og nyder stor goodwill i byen herfor. Med udvidelsen til projekt ’Vores Hus’ og den integrerede biblioteksfunktion kan omfanget og arten af kulturtilbud nu øges markant.
Med nye møderum, multi- & kultursale vil stedet blive et fleksibelt, anvendeligt, handicapvenligt kultur- & foreningshus til glæde for alle byens borgere.

Det omfatter projektet

Vi søger om støtte til 3 møderum, depot og gulv på 1. sal. Det vil dække et stort behov for mange af byens foreninger, der i dag mangler mødefaciliteter og opbevaringsplads.
’Vores Hus’ vil derudover rumme biograf, kælder, kultursal og multisal opdelt med en foldevæg, der optimerer anvendeligheden. Handicapvenlig adgang sikres af en rummelig person- og vareelevator, der også sikrer en fleksibel arbejdsgang ifm. husets mangeartede aktiviteter.
Der forudses en betydelig positiv synergieffekt ved bibliotekets integration i huset, forøget åbningstid, mange nye aktiviteter og gensidig inspiration.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Med en alliance mellem en frivilligt drevet biograf og et kommunalt folkebibliotek som udgangspunkt har ”Vores hus” et solidt fundament for lokal forankring og stabil drift. Vamdrup Kino nyder, som non-profit forening uden kommunal driftsstøtte, stor goodwill i lokalsamfundet og har frivillige fra mange samfunds- og aldersgrupper. Driften af huset skal organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kino, øvrige lokale foreninger samt biblioteket. I driften vil vi trække på det engagement og medejerskab, som Kino har garanteret i årtier samt på den stabilitet, kommunen sikrer

Relationen til lokalsamfundet

Både bibliotek og Kino har i dag god dialog med byens foreninger, hvoraf en lang række allerede er engagerede i arbejdet for det nye kulturhus – eksempelvis Byforum, KFUM Spejderne, Vamdrup Skakklub, Teatertruppen Vamdrup 83 og Kongeåens Marchforening. Biblioteket er i gang med at etablere et samarbejde med ungdomsskolen, Kino har allerede et velfungerende samarbejde med folkeskolerne, og daginstitutionerne har være involveret i en afklaring ift. nyindretning af lokalbiblioteket. Vamdrup Handelsforening og Byforum er gode samarbejdspartnere og vil blive involveret i den videre proces.